Een goede start met een ontbijtje op tafel staat voor 10.000 kinderen op het spel.

06-06-2024 | 13:19

De regering wil de financiering voor het Rode Kruis schoolmaaltijdenprogramma stopzetten, ook in de regio Midden- en West-Brabant. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor 10.000 leerlingen in West-Brabant die nu met een maaltijd naar school gaan. 

In het nieuwe overheidsakkoord is geen budget gereserveerd om het schoolmaaltijdenprogramma na 2024 voort te zetten. Hierdoor komt ons district 3.250.000  euro  tekort om een grote groep leerlingen van een ontbijtje te voorzien. 

Wat doen we als Rode Kruis? 

 We geven ouders elke twee weken een bedrag op een boodschappenkaart. Daarmee kunnen ouders zelf extra eten kopen voor hun kinderen en meegeven naar school.  Ook bieden we aan mensen in de wijk voedselhulp via een van onze partnerorganisaties, om zo veel mogelijk mensen in voedselnood te helpen. 

We werken samen 

Samen zijn we sterker. Vanwege de grote doelgroep werken we vanaf het begin samen met onze partners, zoals welzijnsorganisaties, scholen en buurthuizen. 

Verdere hulpverlening 

Het Rode Kruis helpt zo lang als nodig, maar meestal niet langer dan 6 maanden. In de eerste periode willen we mensen rust bieden. In de tweede periode bekijken we wat er na die 6 maanden nodig is. We willen voorkomen dat mensen terugvallen of niet verder komen in de hulpverlening. Daarbij leunen we op onze partners en speciaal getrainde vrijwilligers om deze mensen te ondersteunen. 

Wat kun jij doen? 

De groep die hulp nodig heeft, groeit en dat baart ons zorgen. Maar jij kunt helpen, met een eenmalige donatie of door een actie te starten met je school, club of collega's. Jij kunt hierin een verschil maken. Zorg jij dat we deze groep kunnen blijven ondersteunen? 

KOM IN ACTIE!