Humanitair Oorlogsrecht

Ook tijdens een oorlog gelden regels

Bom hier, granaat daar, geweer in je zak: in films lijkt het net alsof alles mag tijdens een oorlog. Maar niets is minder waar: ook tijdens een oorlog gelden regels. Die regels zijn al in 1864 vastgelegd in de verdragen van Genève. Dit vormt de basis voor het humanitair oorlogsrecht.

De regels in het humanitair oorlogsrecht beschermen mensen die niet kunnen vechten. Ook zorgen ze dat zoveel mogelijk onnodig leed wordt voorkomen. Daarom zet het Rode Kruis zich wereldwijd in om te zorgen dat mensen de regels kennen. En dat strijdende partijen zich eraan houden.

Wat zijn de regels van het humanitair oorlogsrecht?

Alle landen in de wereld hebben afspraken gemaakt over wat je wel en niet mag doen tijdens een gewapend conflict. In de video zie je wat die afspraken zijn.

Wat heeft het Rode Kruis met het oorlogsrecht te maken?

Respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Dat is de kern van het humanitair oorlogsrecht én het Rode Kruis. En dat is geen toeval. Want het Rode Kruis is ontstaan in dezelfde periode en vanuit hetzelfde gedachtegoed als de Verdragen van Genève. Het Rode Kruis is hoeder van dat oorlogsrecht. Elke dag zetten we ons in om te zorgen dat strijdende partijen de regels kennen en respecteren.

Humanitair oorlogsrecht in Nederland

In Nederland leven we momenteel niet in oorlog. Maar ons land stuurt jaarlijks honderden militairen uit naar conflictgebieden. Ook besluiten Nederlandse politici over bijvoorbeeld aankoop van nieuwe wapens of deelname aan vredesmissies. Zij moeten kennis hebben van het oorlogsrecht. Het Rode Kruis geeft daarom voorlichting over het humanitair oorlogsrecht in Nederland aan onder andere soldaten, studenten, politici en journalisten. Want kennis van de regels kan schendingen voorkomen. Dat geldt in oorlogstijd, maar ook nu.

U kunt hier een gratis online lesmodule Humanitair Oorlogsrecht downloaden.

Klik hier om een filmpje te zien over Humanitair Oorlogsrecht.

Het Rode Kruis heeft ook trainers Humanitair Oorlogsrecht die bij jou een training kunnen komen geven over de regels. Deze trainers zijn vrijwilligers van onze organisatie en wij bieden deze trainingen kosteloos aan.

U snapt dat wij dit allemaal alleen maar kunnen doen met jouw donatie.