EHBO voor bijzonder groepen

Cursus Heldin

Door de cursus staan de deelnemers sterker in hun schoenen. Ze gaan oefenen met diverse situaties uit het dagelijks leven, bijvoorbeeld m.b.v. rollenspellen. Tijdens de 6 bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

Eerste hulp kunnen en durven verlenen

- Verbaal en non-verbaal effectief kunnen communiceren met anderen.

- Voor zichzelf opkomen en grenzen aangeven in vervelende situaties.

- Hulp durven vragen.

Door een combinatie van praktische handvatten met verdiepende zelfontwikkeling, weten de deelnemende vrouwen niet alleen wát ze moeten doen, maar durven ze zichzelf ook te laten zien. Ook heeft de cursus bij deelnemende moeders een positief effect op het hele gezin; een sterkere vrouw is immers ook een sterkere moeder. Bij de laatste bijeenkomst krijgen de deelnemers een geldig EHBO snelcursus certificaat.