Aandacht voor verborgen leed

Oog voor verborgen leed

Mensenhandel, uitbuiting of al je familie kwijtgeraakt zijn in een oorlog. Je ziet het misschien niet dagelijks om je heen, maar ook in Nederland zijn er veel mensen met dit soort problemen. Vooral onder mensen die niet de juiste papieren hebben of de taal niet spreken is veel verborgen leed. Het Rode Kruis staat voor hen klaar.

Hulp aan slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel zijn vaak extra kwetsbaar als ze taalproblemen, een onzekere verblijfsstatus of geen sociaal netwerk hebben. Speciaal getrainde Rode Kruis-vrijwilligers bieden juridische en praktische begeleiding aan deze mensen.

Ondersteuning van ongedocumenteerde migranten

Het Rode Kruis helpt ongedocumenteerde migranten om hun gezondheid te beschermen. Dat doen we samen met andere organisaties.

‘’Stel: je bent halsoverkop met je kinderen uit Syrië gevlucht tijdens een allesverwoestend bombardement. Sinds die dag heb je nooit meer iets van je broer gehoord. Wij zetten ons wereldwijde netwerk om antwoorden te vinden over vermiste familieleden.’’